Jonas Orset og Green Cycling Norway

I den hektiske verden av sykling, der fart og konkurranse ofte tar sentrum, er det en voksende bevegelse som skifter gir mot en mer bærekraftig og inkluderende fremtid. I spissen for denne bevegelsen står Green Cycling Norway. Et initiativ grunnlagt i 2018 av Thomas Rem og Jonas Orset. De to er visjonærer med en felles lidenskap for sykling og miljøvern.

Green Cycling sin visjon og misjon

I hjertet av Green Cycling Norway ligger en enkel, men kraftig visjon:

Å skape en bevegelse som fremmer bærekraft, idrettsglede og helse innen sykkelmiljøet og samfunnet generelt.

Deres misjon er klar:

Å utnytte syklingens potensial for å forbedre folkehelsen, fremme miljøvern og inspirere til økt bruk av sykkel.

Sykkel som middel for å bedre folkehelse

Green Cycling Norway tror på sykkelens transformative kraft. Ikke bare er sykling en bærekraftig transportmåte, men den tilbyr også mange helsefordeler. Det bringer også glede til enkeltpersoner i alle aldre og bakgrunner. Gjennom sine påvirkning, ønsker de å øke bevisstheten om den positive effekten sykling kan ha på personlig velvære, samfunnshelse og miljøet. Hvilke fordeler er det av å sykle? Det kan du lese om her.

Samarbeid og partnerskap

Green Cycling Norway erkjenner at å oppnå deres visjon krever samarbeid og partnerskap på alle samfunnsnivåer. De samarbeider tett med blant annet kommuner, skoler, sykkelforbund, bedrifter, syklister og entusiaster. Dette gjør de for å fremme sykling som et levedyktig og bærekraftig transportmiddel og rekreasjon. Ved å slå seg sammen med likesinnede individer og organisasjoner, sikter de på å forsterke sin innvirkning og skape varige endringer.

Lede ved eksempel

En av hovedprinsippene til Green Cycling Norway er å lede ved eksempel. De arrangerer en rekke arrangementer, kampanjer, treningsøkter og kurs både nasjonalt og internasjonalt for å engasjere syklister i alle nivåer og bakgrunner. Gjennom sine initiativer søker de å vise at bærekraft og sport kan gå hånd i hånd, og inspirere andre til å adoptere mer miljøvennlige praksiser innenfor sykkelmiljøet og utover. De har blant annet arrangert Grønn Sykkelskole på flere av skolene i Oslo og stor Oslo. Her lærer og inspirerer de til mer bruk av sykkel som både transportmiddel og rekreasjon. Mange barn som har kommet til Norge har ikke lært å sykle, eller har ikke sykkel. Gjennom Green Cycling Norway og arrangementene på skolene får barna prøve sykler som Green Cycling har med.

Bygge et grønt og Inkluderende Fellesskap

I hjertet av Green Cycling Norway innsats ligger troen på at sykling skal være for alle. De jobber for å skape et inkluderende og imøtekommende fellesskap der syklister i alle ferdighetsnivåer kan komme sammen og dele sin lidenskap for sporten. Med entusiastiske ambassadører som frontfigurer, søker de å skape et støttende miljø der nybegynnere og erfarne ryttere alike kan finne glede og fellesskap på to hjul.

Mens Green Cycling Norway fortsetter å få fart, drevet av dedikasjonen og lidenskapen til enkeltpersoner som Jonas Orset og Thomas Rem, tjener det som et strålende eksempel på hvordan sport kan være en kraft for positiv endring. Ved å fremme bærekraft, helse og inkludering innen sykkelmiljøet, legger de veien for en lysere og grønnere fremtid, ett pedaltråkk av gangen.

Ønsker du å lese mer og støtte Green Cycling Norway, kan du sjekke nettsiden deres her:
https://greencycling.no/