Hvilke fordeler er det med elsykkel? Mange!

Jobbsykling er en god måte å spare penger på, gjør en innsats for miljøet og holder deg i form. Det er mange fordeler ved å sykle til jobb og i denne artikkelen kan du lese om noen av dem:

 1. Det er bra for miljøet
 2. Det er bra for lommeboka
 3. Det er bra for kroppen
 4. Det er bra for psyken
 5. Det er bra for trafikken og nabolaget
 6. Det gir deg frihet og uavhengighet

Det er bra for miljøet

Sykling er et miljøvennlig transportmiddel som ikke slipper ut skadelige klimagasser. Dette hjelper til å redusere luftforurensning og bidrar til å bevare naturen og våre naturressurser. Selv om noen mener det er veldig forurensende med batteri, så er elsykler langt mer ressurs effektivt enn elbiler. På ett elbil-batteri kan man produsere mellom 100 og 150 høykvalitets elsykkelbatterier! Hadde alle tatt elsykkel i stedet for bil til jobb Oslo, er det åpenbart at dette har store ringvirkninger. Det er mange også forskningsstudier som har vist at sykling er et miljøvennlig transportmiddel som kan bidra til å redusere luftforurensning og klimagassutslipp. Her er noen av de viktigste fordelene med sykling fra et miljøperspektiv:

 1. Sykling slipper ikke ut skadelige klimagasser. Mange av de mest skadelige klimagassene, som karbonmonoksid (CO) og klimagassen karbon dioxide (CO2), kommer fra bilkjøring og andre former for motorisert transport. Sykling, derimot, slipper ikke ut slike gasser, noe som gjør det til et miljøvennlig alternativ til bil.
 2. Sykling kan bidra til å redusere luftforurensning. Luftforurensning fra bilkjøring kan føre til en rekke helseproblemer, som astma, hjerte- og karsykdommer og kreft. Sykling, derimot, slipper ikke ut skadelige stoffer som nitrogenoksider (NOx) og partikler (PM10), som er to av de viktigste kildene til luftforurensning. Derfor kan sykling bidra til å redusere luftforurensning og dermed forbedre luftkvalitet.
 3. Mer bærekraftig bruk av ressurser. Mengden ressurser i hele næringskjeden brukt per enhet er langt lavere på en elsykkel sammenlignet med en elbil. Man kan produsere mellom 100 og 150 sykler på de samme materialene som en bil. Transport av ferdig fabrikkerte enheter er også sykkel langt bedre da man kan transportere ca 30 elsykler på samme plassen man kan transportere én bil.

Det er billig

Hvor mye kan man egentlig spare på å sykle til jobb? Å sykle til jobb kan være en god måte å spare penger på transportkostnadene dine. Du slipper å betale for bensin, bilforsikring, parkeringsavgifter og andre bilrelaterte kostnader. Dette kan være spesielt lønnsomt hvis du bor i en by med høye parkeringsavgifter eller lang reisevei til jobb. La oss si at du bor 8 km fra jobben din, og at du kjører bil hver dag. La oss også si at du bruker 0,15 liter bensin per km, og at bensinen koster 20 kroner per liter. I tillegg skal vi si at du har en bilforsikring som koster 3 000 kroner per år, samt årsavgift på 2 820 kroner, og at du betaler 500 kroner i parkeringsavgifter per måned.

Hvis du kjører bil til jobb hver dag, vil dette koste deg:

Bensin:

8 km * 0,15 liter/km * 20 kroner/liter = 48 kroner per dag Parkeringsavgifter: 500 kroner per måned / 20 arbeidsdager per måned = 25 kroner per dag Bilforsikring og årsavgift: 5 820 kroner per år / 365 dager per år = 15,9 kroner per dag Totalt vil dette koste deg 88,9 kroner per dag å kjøre bil til jobb.

Nå la oss si at du i stedet velger å sykle til jobb. Vi skal si at du har en elsykkel som koster 35 000 kroner, og at den har en levetid på 10 år. Vi skal også si at du må betale 3000 kroner i vedlikehold per år.

Hvis du sykler til jobb hver dag, vil dette koste deg:

Vedlikehold:

3000 kroner per år / 365 dager per år = 8,2 kroner per dag Strøm pris: 200 øre per kWh / 500Wh batteri = 1 krone per fulle oppladning Rekkevidde ca 50km per 500Wh = 0,33 kroner per dag. Totalt vil dette koste deg 8,5 kroner per dag å sykle til jobb.

Hvis vi sammenligner disse tallene, kan vi se at det vil koste deg 88,9 kroner per dag å kjøre bil til jobb. Mens det vil bare koste deg 8,5 kroner per dag å sykle. Dette betyr at du kan spare 80,2 kroner per dag hvis du velger sykkelen fremfor bilen.

Over et år med 260 arbeidsdager vil dette tilsvare en besparelse på 20 852 kroner per år.

Mange andre faktorer

Det er verdt å merke seg at dette er et hypotetisk regnestykke. De faktiske kostnadene for å kjøre bil eller sykle kan variere avhengig av mange forskjellige faktorer. For eksempel bensinpris, bilforsikring, parkeringsavgifter, bompasseringer og vedlikeholdskostnad av bilen. Samtidig har vi her ikke tatt hensyn til verditapet på bil, noe som trolig er langt høyere enn prisen av en elsykkel. Man skal kanskje også på noen langturer i året hvor man enten må ta tog, eller leie en bil og vil derfor kanskje få noe høyere årlig kostnad med sykkel enn regnestykket viser. Totalt sett vil årlige kostnader som ikke er tatt med her trolig være langt høyere for bil enn for sykkel. Det vil si at en årlig besparing på 21 000,- er et veldig forsiktig estimat og trolig langt høyere. Besparingen er så stor, at om du ikke vasker sykkelen, og sliter den ut og kjøper ny annenhvert år, så vil du fortsatt spare penger sammenlignet med bil! Selv ut fra dette svært forsiktige estimatet!

Det gir deg god fysisk form

Sykling, og spesielt elsykling, er en god form for aerobicøvelse som kan bidra til å øke kondisjonen, styrke musklene og øke utholdenheten. Dette kan være spesielt viktig hvis du har en stillesittende jobb eller ikke får trent så mye ellers i løpet av dagen.

Sykling på elsykkel kan bidra til å redusere risikoen for hjertesykdommer, som hjerteinfarkt og hjerneslag. Dette skyldes at sykling øker hjertefrekvensen og bidrar til å øke blodstrømmen til hjertet og hjernen. Dette er også med å redusere risikoen for overvekt og fedme, da det hjelper deg å forbrenne kalorier og få i gang stoffskiftet.

Det er også en veldig skånsom trengingsform å sykle på elsykkel. For man får sjelden store belastninger på ledd og muskler. Selv om pulsen og stoffskiftet går opp, så er det ikke så mye at man begynner å svette. En stor fordel sammenlignet med vanlig sykling.

Det gir mental helsefordeler

Den lette fysiske aktiviteten ved sykling på elsykkel har positive effekter på mental helse. Å være ute i naturen og få litt frisk luft kan bidra til å redusere stress, depresjon og angst. Det kan også øke konsentrasjonsevnen og gi deg mer energi og overskudd til å takle hverdagslige utfordringer.

Det kan bidra til å redusere trafikkproblemer.

Sykling bidrar til å redusere mengden av bilkjøring, noe som igjen kan føre til mindre kødannelse og trafikkproblemer. Dette er spesielt viktig i byer med høy bilbruk og trange veier. Dette har også en positiv effekt for by- og bomiljø langs veier og kan gi bedre mental helse til andre enn deg selv.

Fem gode trafikale effekter av at folk sykler

 1. Redusert antall biler: Hvis flere velger å sykle elsykkel i stedet for å kjøre bil, fører det til at det er færre biler på veien. Dette kan bidra til å redusere kødannelser og forbedre flyten i trafikken.
 2. Mindre plassbehov: Elsykler krever mindre plass enn biler, da de ikke tar opp så mye plass på veien. Dette kan bidra til å gjøre det lettere å bevege seg gjennom trafikken og redusere kødannelser.
 3. Økt tilgjengelighet: Elsykler kan også bidra til å øke tilgjengeligheten til områder som er vanskelige å nå med bil, for eksempel i tettbygde strøk eller i områder med trange veier. Dette kan føre til at flere mennesker velger å sykle i stedet for å kjøre bil, noe som igjen kan bidra til å redusere trafikkproblemer.
 4. Redusert parkeringsbehov: Elsykler krever også mindre parkeringsplass enn biler, da de kan parkeres tettere på hverandre og i mindre områder. Dette kan bidra til å redusere parkeringsbehovet og gjøre det enklere for folk å finne parkering. Redusert parkeringsbehov kan på sin side igjen føre til at det kan være gågater i stedet for trafikk tunge gater, noe som gir bedre leke og oppvekstmiljø i byene og gi barn bedre forutsetninger senere i livet.
 5. Mindre støy: Elsykler gir også mindre støy enn biler, da de ikke har en motor som bråker. Dette kan bidra til å redusere støyforurensningen og gjøre det mer behagelig å bevege seg gjennom trafikken.

De siste tiårene har det kommet mye forskning på oppvekstmiljø og trafikk. Forskningen har sammenlignet barn som vokser opp i byer med mye gågater med barn som vokser opp nær sterkt trafikkerte veier. Dette har vist at det er mange fordeler ved å vokse opp i byer med gågater.

Mange gode helseeffekter

En studie fra 2014 publisert i tidsskriftet Environmental Health Perspectives fant for eksempel positive helseeffekter for barn som vokste opp nær gågater. De hadde lavere nivåer av luftforurensning i lungene enn barn som vokste opp nær sterkt trafikerte veier. Dette kan ha en rekke helsemessige fordeler, da luftforurensning fra biler bidrar til en rekke helseproblemer. De mest kjente er astma, hjerte- og karsykdommer og kreft.

En annen studie fra 2018 publisert i tidsskriftet Environmental Health viste at barn som vokste opp i byer med gågater hadde høyere nivåer av fysisk aktivitet enn barn som vokste opp nær mer trafikerte veier. Dette kan bidra til å øke kondisjonen, styrke musklene og øke utholdenheten hos barna.

En tredje studie fra 2016 publisert i tidsskriftet Environmental Science & Technology så på stress nivået hos barn. Studien viste at barn som vokste opp nær gågater hadde lavere nivåer av kortisol, enn barn som vokste opp nær sterkt trafikkerte veier. Dette indikerer at gågate-barn har mindre stress og bedre mental helse enn barn som vokser opp nær sterkt trafikerte veier.

Samstemt forskning

Dette er generelle funn og det kan være mange flere faktorer som påvirker fysisk og psykisk helse, samt oppvekst vilkår. Samtidig viser stadig flere studier en generell samstemthet. Det er jo ganske intuitivt å tenke seg at det er tryggere og bedre for barn å kunne leke i gatene og spille løkkefotball med nabo barn i stedet for å sitte inne foran skjerm hele dagen. Dersom flere i byene sykler, kan man redusere behovet for parkeringsplasser og høyhastighets veier gjennom byen. Dette har også vist seg til å bidre til en økning av kafeer og småbutikker på gateplan, som igjen er en veldig god ting for samfunnsøkonomien som helhet.

Det gir deg frihet og uavhengighet

Å sykle til jobb gir deg også friheten til å komme deg dit du skal uten å være avhengig av offentlig transport. Dette er spesielt nyttig hvis du bor langt fra jobb eller hvis offentlig transport ikke er tilgjengelig i ditt område. Men selv om du skulle bo nær en trikk eller t-bane som har avganger hvert femte minutt så er ofte elsykkel raskere. Da du kommer fra der du faktisk er til dit du faktisk skal. Ikke bare nesten der du er til nesten dit du skal. Elsykler kan også brukes til turer i marka eller til å utforske deler av byen du aldri kunne tenkt deg. Det er også lite annet som gir deg så stor frihetsfølelse som å sykle forbi en lang og stillestående kø.

Mange flere fordeler

Det er mange flere fordeler med å sykle. Mange av tingene vi har nevnt her henger sammen med andre ting. For eksempel er sykling en veldig god treningsform for å forebygge og redusere hjerte- og karsykdommer. Dette har mange studier vist er en av hovedårsakene til redusert potens og sexlyst! Sykling gir med andre ord økt sexlyst og bedre sex! Om ikke sykling ikke er den direkte årsaken, er det likevel en måte å forbedre livsstilen og få bedre allmennhelse. Bikerahttps://www.bikeradar.com/advice/fitness-and-training/30-great-benefits-of-cycling

Elsykkel er med andre ord fantastisk. Bli med på elsykkel bølgen du også! Lurer du på hvordan du skal velge riktig elsykkel for ditt bruk kan du lese mer om det her. Du må også gjerne ta turen innom butikken vår, så du kan prøve sykler og få en bedre forståelse av hva som passer ditt bruk. Vi hjelper deg gjerne! Viva la elsykkel!