Trenger man ansvarsforsikring på elsykkel?

ansvarsforsikring på elsykkel

Svaret er: Nei, man trenger ikke ansvarsforsikring på elsykler. Fra og med 1. Januar 2023 trådte nye regler i kraft vedrørende forsikring på små elektriske kjøretøy. Disse reglene gjelder kun el-sparkesykler, el-skateboard og lignende.

Her forklarer vi de nye reglene som har trådt i kraft, litt av forskjellene som mange ikke forstår, samt noen gode tips vedrørende din elsykkel.

  • Nye krav til forsikring
  • Hvem gjelder de nye kravene for?
  • Hva er de nye kravene?
  • Må man ha ansvarsforsikring på elsykkel?
  • Noen smarte råd om sykkel

Nye krav til forsikring

Hos Oslo Sykkelverksted har vi allerede fått flere henvendelser fra frustrerte kunder som har kjøpt elsykkel og plutselig føler de har gjort noe ulovlig når de hører på nyhetene at det nå er krav til at elsykler har ansvarsforsikring! Vi som selgere har ikke informert om noe slikt, og kundene har kjøpt elsykler som gir assistanse opp til 25km/t, noe som i følge reglene ikke er lov. Kunder har til og med ringt forsikringsselskapene sine og forklart at de har kjøpt elsykkel som går i 25km/t og forsikringsselskapene har svart krast at dette ikke er lov, at syklene må plomberes for å være lovlig og at de derfor ikke kan selge dem forsikring. Men stemmer dette? Nei, både journalister og forsikringsagenter er også mennesker og kan gjøre feil. Selv om disse kanskje burde gjøre en litt bedre jobb med å forklare tingenes tilstand, så kan slikt skje.

Fra 1. januar 2023 trådte det i kraft nye krav til små elektriske motorvogner, etter at politikerne ville stramme inn reglene på grunn av konflikter i trafikkbildet og en markant økning i legevakt besøk og sykehusinnleggelser etter spesielt el-sparkesyklenes inntog på det norske markedet. Dessverre har det også vært flere dødsulykker på el-sparkesykler de siste årene. Leger ropte varsku så fort sparkesyklene kom til landet og nå har altså nye regler trådt i kraft etter at et samstemt storting bestemte at reglene burde strammes inn.

Hvem gjelder de nye kravene for?

Fra 01.01.2023 ble små elektriske motorvogner innlemmet i bilansvarsloven, noe som begrenset lovlig bruk, samt satte nye strengere krav til førere av små elektriske motorvogner. «Forskrift om krav til liten elektrisk motorvogn» definerer liten elektrisk motorvogn slik:

§ 3.Definisjon Liten elektrisk motorvogn: Elektrisk drevet motorvogn for én person, som har en maksimal konstruktiv hastighet på 20 km/t, veier maksimalt 70 kg inklusive batteri og ikke er bredere enn 85 cm eller lengre enn 120 cm. Motorvogn uten selvbalanserende teknologi tillates ikke å ha sitteinnretning.

Hva betyr dette på norsk? Det betyr at de nye kravene som trådte i kraft fra nyttår gjelder kjøretøy som el-sparkesykler, elektriske skateboard, balansekjøretøy som segway, o.l. Det gjelder altså ikke for vanlige elsykler som krever kontinuerlig pedalkraft for å gi assistanse. For godkjente elsykler, som selges hos seriøse forhandlere, gjelder andre regler og de har ikke blitt innlemmet av bilansvarsloven. Det finnes dessverre alt for mange useriøse bedrifter i Norge som selger elsykler som gir motorisert assistanse til både 20km/t, 25km/t og mer kun ved bruk av en gass spak. Slike sykler faller utenfor kravene til både elsykler og liten elektrisk motorvogn og er derfor ULOVLIGE. De er lovlige å kjøpe, men de er faktisk ikke en gang lovlige å bruke på egen eiendom.

PS. Ikke kjøp selv lovlige produkter fra en bedrift som selger noe som er ulovlig å bruke. Du kan ikke forvente seriøs hjelp fra en useriøs bedrift.

Hva er de nye kravene?

Konsekvensene for små elektriske kjøretøy er blant annet at:

  • Det er plikt til å ha ansvarsforsikring for eier og bruker av små elektriske kjøretøy
  • Promillegrensen er 0,2
  • Barn under 15 år må ha hjelm
  • Forbudt for barn under 12 år
  • Kun lovlig med en person på kjøretøyet

Vanlige elsykler faller som sagt utenfor kravene til «små elektriske kjøretøy» og er derfor ikke påvirket av de nye endringene. For å gjøre det klinkende klart:

Må man ha ansvarsforsikring på elsykkel?

Nei, det er ikke plikt til ansvarsforsikring på elsykler!

Hvordan få en tryggere sykkelopplevelse?

Som aktiv syklist og sykkel pendler så ser jeg utrolig mange stygge situasjoner i trafikken mellom syklister og bilister. Hvem som er skyld i disse stygge situasjonene er kanskje 50/50 mellom syklister og bilister. Syklister bryter en hver regel over en lav sko, og bilister ser ikke ut til å bry seg så mye om de får et liv på samvittigheten. Konflikt nivået er høyt, noe man kan lese om i flere medier som i NRK eller Minervanett. Problemet er ganske enkelt, både syklister og bilister oppfører seg dårlig i trafikken. Hva er løsningen på dette? For det første kan vi syklister begynne med oss selv. Samtlige syklister som leser dette har nok syklet på rødt lys, inkludert undertegnede. La oss være ærlige og innrømme at barn er flinkere til å leke enn vi voksne er til å være seriøse i trafikken. Moralen er – la oss følge trafikkreglene!

Bruk hjelm for din egen sikkerhet.

Jeg vet, jeg vet du har hørt det før, samtidig kan ikke dette bli sagt nok. Bruk av hjelm er den viktigste faktoren for å redusere alvorlighetsgraden ved ulykker på sykkel (og små elektriske motorvogner). Det er stadig mer forskning på hjelmbruk og det viser seg at det aller viktigste du kan gjøre er å bruke hjelmen din! «No shit, Sherlock» tenker du kanskje, men forskning viser at selv om du bruker en ørten år gammel hjelm som aldri har krasjet, så er det fortsatt tryggere enn å ikke bruke hjelm. Bruk en hjelm som du vil bruke, ikke bare la ligge i en skuff!

Hva om ulykken er ute? Hvilken forsikring gjelder for elsykkel?

Elsykler er stort sett dekket av innbo eller reiseforsikring når det kommer til tyveri eller skader. Som vi har sett, trenger man ikke egen ansvarsforsikring på elsykkel. Likevel kan det være greit å sjekke opp hvilke premisser som gjelder i din forsikring og hva de dekker.

Ellers ønsker vi dere en god sykkeltur! Hvor dere tar gode beslutninger i trafikken og viser ansvar og hensyn på en god måte!

Kilder:

Forskrift om krav til liten elektrisk motorvogn: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-05-25-918

Trafikkregler for syklister: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/trafikkregler/trafikkregler-for-syklister/

Bilansvarsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-02-03

Hjelmbruk: https://helmets.org/up1505a.htm